Faculties

 • Balkrishna Dhakal
 • Baburam Suyal
 • Maheshwor Nepal
 • Anita Amatya
 • Sushil Subedi
 • Sushil Pahari
 • Ananda K.C.
 • Shankar Pariyar
 • Ram Tandon
 • Nawaraj Baral
 • Tila R. Sapkota